• อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop Creo 3.0 : Jan 2017

  #อบรมฟรี PTC Creo #CREO ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop Creo 3.0 – 26 – 27 Jan 2017
 CTI Tower Asoke 12th Fl. 9:00 […]

 • Plastic Product Design : From Ideas to Store

  “สินค้ายอดฮิตแค่ตัวเดียวจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือธุรกิจของท่าน.” – นิรนาม Workshop ครั้งต่อไป 18 มีนาคม 2559 สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้!!!

 • New product development and project management

  หลักสูตร : New product development and project management หลักสูตรสำหรับ : วิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการผลิต ระดับของหลักสูตร : ระดับปานกลาง รูปแบบหลักสูตร : บรรยาย […]

 • Engineering Design : Injection molding design

  หลักสูตร : Engineering Design : Injection molding design หลักสูตรสำหรับ : วิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการผลิตและสามารถใช้งาน 3D CAD Software โปรแกรมใดก็ได้ ระดับของหลักสูตร : […]

CAD/CAM/CAE Course

Engineering Design Course

New Product Development Course

New product development and project management

หลักสูตร : New product development and project management หลักสูตรสำหรับ : วิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการผลิต ระดับของหลักสูตร : ระดับปานกลาง รูปแบบหลักสูตร : บรรยาย […]

» Read more

Engineering Drawing Course

ทฤษฎีและการแปลความหมายเพื่อใช้งานของสัญลักษณ์ GD&T – ระดับสูง

ทฤษฎีและการแปลความหมายเพื่อใช้งานของสัญลักษณ์ GD&T – ระดับสูง ADVANCE GEOMETRIC DIMENSIONING & TOLERANCING – THEORY AND APPLICATION รายละเอียดการฝึกอบรม ระดับหลักสูตร : ระดับสูง รูปแบบ : บรรยาย […]

» Read more