การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก plastic product design ตอน 7

ในปัจจุบันอุตสหกรรมการผลิตชิ้นส่วนด้วยพลาสติกนั้นเติบโต และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวมเป็นอย่างมาก ดังนั้นยิ่งเรามีความสามารถในการออกแบบชิ้นส่วนเพื่อการผลิตด้วยพลาสติกได้ดีเท่าไหร่ เรายิ่งมีความได้เปรียบคู่แข่ง มากขึ้นเท่านั้น วันนี้จึงอยากจะนำความรู้เกี่ยวกับ การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก Plastic product design เช่น ribs, wall thickness, bosses, gussets และ draft มาฝากทุกคน

» Read more

การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก plastic product design ตอน 6

ในปัจจุบันอุตสหกรรมการผลิตชิ้นส่วนด้วยพลาสติกนั้นเติบโต และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวมเป็นอย่างมาก ดังนั้นยิ่งเรามีความสามารถในการออกแบบชิ้นส่วนเพื่อการผลิตด้วยพลาสติกได้ดีเท่าไหร่ เรายิ่งมีความได้เปรียบคู่แข่ง มากขึ้นเท่านั้น วันนี้จึงอยากจะนำความรู้เกี่ยวกับ การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก Plastic product design เช่น ribs, wall thickness, bosses, gussets และ draft มาฝากทุกคน

» Read more

การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก plastic product design ตอน 5

ในปัจจุบันอุตสหกรรมการผลิตชิ้นส่วนด้วยพลาสติกนั้นเติบโต และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวมเป็นอย่างมาก ดังนั้นยิ่งเรามีความสามารถในการออกแบบชิ้นส่วนเพื่อการผลิตด้วยพลาสติกได้ดีเท่าไหร่ เรายิ่งมีความได้เปรียบคู่แข่ง มากขึ้นเท่านั้น วันนี้จึงอยากจะนำความรู้เกี่ยวกับ การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก Plastic product design เช่น ribs, wall thickness, bosses, gussets และ draft มาฝากทุกคน

» Read more

การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก plastic product design ตอน 4

ในการการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกมีสิ่งที่ต้องพิจารณาและคำนึงถึงหลายอย่าง ก่อนที่จะทำการ กำหนดรูปแบบการผลิต รวมไปถึงการเลือกวัสดุ เช่น รูปแบบการใช้งานตัวผลิตภัณฑ์มีการรับโหลดอะไรบ้าง สภาวะแวดล้อมในการใช้งานเช่น อุณหภูมิ แสง เพราะปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อพลาสติก ปัจจัยด้านล่างทั้งหมดคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

» Read more

การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก plastic product design ตอน 3

ในการการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกมีสิ่งที่ต้องพิจารณาและคำนึงถึงหลายอย่าง ก่อนที่จะทำการ กำหนดรูปแบบการผลิต รวมไปถึงการเลือกวัสดุ เช่น รูปแบบการใช้งานตัวผลิตภัณฑ์มีการรับโหลดอะไรบ้าง สภาวะแวดล้อมในการใช้งานเช่น อุณหภูมิ แสง เพราะปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อพลาสติก ปัจจัยด้านล่างทั้งหมดคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

» Read more

การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 4 (จบ)

จากที่เคยเขียนไปแล้วถึงหลักการของ Design for manufacturing (DFM) และ Design for assembly (DFA) เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการลดขั้นตอน เวลา และลดต้นทุนการผลิต โดยที่ยังคงคุณภาพของชิ้นงานไว้เหมือนเดิม รวมไปถึงหลักการของ DFM ทั้ง 14 แนวทาง (การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 1, การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 2) และเขียนเกี่ยวกับ ข้อแนะนำของชิ้นส่วนที่ออกแบบ […]

» Read more

การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก plastic product design ตอน 2

ในการการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกมีสิ่งที่ต้องพิจารณาและคำนึงถึงหลายอย่าง ก่อนที่จะทำการ กำหนดรูปแบบการผลิต รวมไปถึงการเลือกวัสดุ เช่น รูปแบบการใช้งานตัวผลิตภัณฑ์มีการรับโหลดอะไรบ้าง สภาวะแวดล้อมในการใช้งานเช่น อุณหภูมิ แสง เพราะปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อพลาสติก ปัจจัยด้านล่างทั้งหมดคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

» Read more

การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก plastic product design ตอน 1

เพื่อให้การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนด้วยพลาสติก ออกมาอย่างถูกต้อง มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการ ไม่เสียเวลา และค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น ก่อนที่จะเริ่มทำการออกแบบ จำเป็นอย่างมากที่ข้อมูลทั้งหลายต้องถูกรวบรวมจากหลายๆ ฝ่าย เช่น conceptaul desgin หรือ สไตล์ลิสต์, design engineer วิศวกรออกแบบ, ฝ่ายจัดหาวัสดุ, ฝ่ายผลิต ทั้งผลิตแม่พิมพ์ และฝ่าย production รวมไปถึงฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยิ่งข้อมูลมีมาก และถูกต้องเท่าไหร่ ผลิตภัณฑ์ของเราก็ยิ่งมีความเป็นไปได้ ที่จะประสบความสำเร็จในตลาดมากเท่านั้น

» Read more

การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 3

จากที่เคยเขียนไปแล้วถึงหลักการของ Design for manufacturing (DFM) และ Design for assembly (DFA) เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการลดขั้นตอน เวลา และลดต้นทุนการผลิต โดยที่ยังคงคุณภาพของชิ้นงานไว้เหมือนเดิม รวมไปถึงหลักการของ DFM ทั้ง 14 แนวทาง (การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 1, การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 2) วันนี้จะมาพูดลึกลงไปถึง เทคนิคในการออกแบบของ […]

» Read more

การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 2

บทความที่แล้วพูดถึง 7 แนวทางแรก จาก 14 แนวทางของ DFM และ DFA (การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 1) สำหรับวันนี้ จะพูดถึงอีก 7 แนวทางที่เหลือ มาดูกันค่ะ ว่ามีอะไรบ้าง

» Read more
1 2