PTC Creo

PTC Creo Parametric 3.0, PTC’s 3D parametric modeling system นั้นได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เพื่อช่วยให้การออกแบบต่างๆ ดีขึ้นและเร็วขึ้น ฟีเจอร์ต่างๆ ถูกพัฒนาขึ้นมากมาย วันนี้เราจะพูดถึง ฟีเจอร์เด่นๆ มาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง

โหลดเว่อร์ชั่นทดลองได้ที่นี่ : Free PTC Creo 30 Day Trial

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ +6695 879 1451 หรือ contactus@sytecscorp.com

Unparalleled multi-CAD data handling capabilities

สามารถ import ไฟล์ CAD ในหลายๆ format เช่น STEP, IGES, DXF และอื่นๆ ได้โดยตรง ผู้ใช้งานสามารถ import หรือเปิลไฟล์จาก CATIA, SolidWorks และ Siemens UG-NX ได้โดยตรง โดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมแปลงไฟล์อื่นๆ มาช่วย และไม่มีปัญหาเรื่อง authorize ระหว่างโปรแกรม

Drive Freestyle geometry parametrically

Top Enhancements in PTC Creo® ParametricTM 3.0 01

ด้วยความพยายามในการเพิ่มความสามารถของ Freestyle ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยง Freestyle geometry เข้ากับ external geometry ด้วยตำแหน่ง การ tangent หรือ normal การเปลี่ยนแปลงใดๆ กับ external geometry จะส่งผลให้ Freestyle geometry ถูกอัพเดตหรือแก้ไขอัติโนมัติ ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อทำการ regen เพราะความสามารถในการเก็บความเชื่อมโยงนี้ไว้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยง freefrom หรือ organic geometry ด้วยขนาด แล้วใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

New and improved modeling capabilities

  • Chordal/constant width rounds

Top Enhancements in PTC Creo® ParametricTM 3.0 02

Option ใหม่ของ round ได้ถูกเพิ่มขึ้นมา นั่นคือ ความสามารถในการสร้าง chordal rounds ที่สามารถกำหนดความกว้างหรือ constant width ที่ต้องการได้ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถกำหนดรูปแบบของ round geometry ด้วย circular, conic และ C2 (continuous cross-sections) ที่กล่าวมานี่คือการใช้เทคนิคของ surface มาช่วยในการสร้าง chordal rounds

  • Sheetmetal productivity

Top Enhancements in PTC Creo® ParametricTM 3.0 03

ด้วยฟังก์ชั่นที่เพิ่มเข้ามาทำให้ ผู้ใช้งานสามารถสร้าง bend relief, create sheetmetal rips, bend coplanar geometry, simplify die form และ flat pattern creation ได้อย่างอัติโนมัติ ทำให้การใช้งาน sheet metal นั้นรวดเร็วขึ้นมาก

  • Enhanced surface tools

Top Enhancements in PTC Creo® ParametricTM 3.0 04

มีการปรับปรุงคุณภาพของ surface model โดยการปรับปรุงฟังก์ชั่นของ Boundary Blend เพื่อให้สามารถสร้างและแก้ไข surface geometry และ boundary connections และด้วยความสามารถในการ untrim surface และ flatten complex freeform surfaces ทำให้การใช้งาน surface นั้นง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โหลดเว่อร์ชั่นทดลองได้ที่นี่ : Free PTC Creo 30 Day Trial

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ +6695 879 1451 หรือ contactus@sytecscorp.com

  • Advanced support for patterns

Geometry pattern capability ได้ถูกพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง pattern geometry บนส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือ topology ได้ และนอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถใช้ pattern geometry หรือ pattern instance ที่ถูกสร้างมาแล้วเป็นตัวอ้างอิงในการสร้าง pattern geometry ใหม่ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องอ้างอิงจาก pattern leader เท่านั้น นี่คือการพัฒนาที่จะช่วยทั้งความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

Extensive hardware libraries

Top Enhancements in PTC Creo® ParametricTM 3.0 05

PTC Creo Parametric ได้มีการเพิ่ม library ของอุปกรณ์จับยึดหรือ fasteners เข้ามาเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน ในการเพิ่มชิ้นส่วนมาตรฐานต่างๆ เข้าไปในงาน assembly นอกจากนี้ค่าความเผื่อหรือ clearance ที่เหมาะสม ยังถูกกำหนดอัติโนมัติจากโปรแกรมอีกด้วย และในกรณีที่ library ไม่มีชิ้นส่วนที่ต้องการ ผู้ใช้งานก็สามารถ เพิ่มชิ้นส่วนที่ต้องการเข้าไปได้

Integrated learning tools

เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานใหม่ สามารถใช้งาน PTC Creo Parametric ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้โปรแกรมขึ้นมา เมื่อเปิดโปรแกรมจะมีหน้าต่างชื่อ New getting started tutorials และ getting started guides เพื่อให้ผู้ใช้งานใหม่สามารถเข้าไปศึกษาการใช้งานของโปรแกรม และยังสามารถค้นหาผ่าน google ได้ด้วย โดยทุกอย่างถูกรวมเข้าไปที่ PTC Learning Connector

Intuitive reference editing

Top Enhancements in PTC Creo® ParametricTM 3.0 06

ฟังก์ชั่น Edit References ใน PTC Creo Parametric นั้นได้รับการพัฒนาใหม่ ไม่เพียงแค่มี intuitive interface เพิ่มขึ้นมา แต่ผู้ใช้งานยังสามารถเห็นแล้วเลือก child features เพื่อทำการ re-route, การปรับปรุงขั้นตอนของ edit references นอกจากนี้ replace references ก็ได้ปรับปรุงให้มี interface ที่สามารถแสดง children ของ references ที่ถูกแทนที่ และตัวเลือกเพื่อเลือกว่าจะแทนที่ children นั้นๆ หรือไม่ นอกจากการปรับปรุง edit และ replace references แล้ว PTC Creo Parametric ยังสามารถแสดง ตำแหน่งเดิมที่ขาด references เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและแก้ไขปัญหาได้เร็วยิ่งขึ้น

Enhanced graphic performance and quality

Top Enhancements in PTC Creo® ParametricTM 3.0 07

PTC Creo Parametric ได้ปรับปรุงเรื่องของการแสดงผลให้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก เช่น การ shade แบบมีการสะท้อน เพื่อช่วยให้การแสดงผลของการ shade ที่เหมือนจริงมากขึ้น สามารถเลือกรูปแบบของวัสดุได้ เช่น โลหะ (metal), glass, paint และ plastic และแสดงผลตามประเภทของวัสดุนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการแสดงผลแบบ HDR images เพื่อการแสดงผลที่เหมือนจริงมากขึ้น สามารถกำหนด intensity, location และขนาดของ HDR image

โหลดเว่อร์ชั่นทดลองได้ที่นี่ : Free PTC Creo 30 Day Trial

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ +6695 879 1451 หรือ contactus@sytecscorp.com

Powerful analysis and diagnostic tools

  • 3D thickness checking

Top Enhancements in PTC Creo® ParametricTM 3.0 08

เว่อร์ชั่นนี้ได้มีการเพิ่มฟังก์ชั่น 3D thickness check เพื่อใช้ในการตรวจสอบความหนาของชิ้นงาน 3D โดยใช้สีเป็นตัวบอกระหว่าง ความหนาน้อยสุด และความหนามากสุด ที่ระบุโดยผู้ใช้งาน ตำแหน่งที่ความหนาน้อยที่สุด จะแสดงขึ้นมาให้ดูได้ทันที จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบชิ้นงานและแก้ไขได้ทันที

  • Enhanced draft analysis display

Top Enhancements in PTC Creo® ParametricTM 3.0 09

การแสดงผลของ draft analysis ถูกปรับปรุงให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้งานจะสามารถตั้งค่าสีที่จะแสดง ให้แตกต่างกันได้ เพื่อให้ง่ายในการดูผล โดยจำนวนสีต่ำสุดที่ตั้งค่าได้คือ 3

  • New connection analysis tools

Top Enhancements in PTC Creo® ParametricTM 3.0 10

PTC Creo Parametric ได้มีการเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ new connection analysis tool เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ตำแแหน่ง, tangency, ความต่อเนื่อง curvature ของเส้นโค้ง และการต่อกันของ surface แทนที่จะเลือกทีละ surface ที่ละเส้น ที่ละขอบ ผู้ใช้งานสามารถเลือกทั้งหมดของ model ในครั้งเดียว เพื่อทำการวิเคราะห์และแสดง connections ของ model ทั้งหมด ที่ไม่ได้ตาม criteria ที่ตั้งไว้ได้

Enhanced 2D/3D detailing UI

Top Enhancements in PTC Creo® ParametricTM 3.0 11

User interface ของการสร้างโน๊ตและเส้นบอกขนาด ได้ถูกปรับปรุงให้เป็นแบบ WYSIWYG คือผู้ใช้งานสามารถเห็นสิ่งที่ต้องการ (preview) ได้จากหน้าจอในขณะที่ใส่โน๊ตและเส้นบอกขนาด และนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงโดยลดขั้นตอนการใช้งานให้น้อยลง ในการแก้ไขหรือแสดงโน๊ตและเส้นบอกขนาดที่ได้ทำไปแล้ว และยังมีการเพิ่ม RMB shortcut menus เพื่อลดการเลื่อนเม้าส์ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้เร็วขึ้น

Notification Center

Top Enhancements in PTC Creo® ParametricTM 3.0 12

PTC Creo Parametric ได้มีการเพิ่ม Notification Center เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็น ปัญหา หรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นใน models ปัญหาที่มีจะแสดงที่ model tree ถ้า models มีความเสียหาย หรือมีส่วนที่ไม่อัพเดต Notification Center จะแสดงขึ้นมา ผู้ใช้งานก็จะสามารถเห็นปัญหาและทำการแก้ไขได้

PTC Mathcad® integration (มีใน PTC Creo 3.0 M020)

ผู้ใช้งานสามารถรวม PTC Mathcad worksheet เข้ากับ PTC Creo Parametric ทั้งในส่วนของ part หรือ assembly ข้อมูลสามารถถูกอ่านและเขียนด้วย worksheet

The PTC Creo Design Exploration Extension (DEX)

PTC Creo Design Exploration Extension หรือ DEX เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ concept design ภายใต้ parametric environment ให้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการใช้ “checkpoints,” DEX ลดความยุ่งยากในการจัดการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนในหลาย version แล้วยังสามารถเลื่อนไปมาระหว่าง design branches

โหลดเว่อร์ชั่นทดลองได้ที่นี่ : Free PTC Creo 30 Day Trial

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ +6695 879 1451 หรือ contactus@sytecscorp.com

ที่มา : designengineerlife.comdesignengineerlife.com