Services

SYTECS มีบริการให้ลูกค้าที่หลากหลายทางด้าน Engineering design ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการผลิต SYTECS ยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาต่างๆ ดังต่อไปนี้ ด้วยความรวดเร็ว ซื่อตรงและจริงใจ

Software Product Design New Product
1. CAD/CAM/CAE/PLM/PDM Software 2. Product Design 3. New Product Development
Reverse Cost Eng Service
4. Reverse Engineer 5. Cost Reduction 6. Engineering Services
Training Webbase Website
7. Training 8. Web-based Design 9. Websites Design
  1. ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ บริการ และเป็นผู้แทนจำหน่ายซอฟท์แวร์ CAD/CAM/CAE/PLM แบบครบวงจร
  2. บริการทางด้าน การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design และ Industrial Design)
  3. ให้คำปรึกษาและบริการทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมไปถึงการบริหารโครงการ หรือ New Product Develoopment และ Project Management
  4. บริการทางด้าน Reverse Engineering : 3D Scanning และ 3D Printing
  5. บริการทางด้าน การออกแบบหรือปรับปรุงรูปแบบการผลิตเพื่อลดต้นทุน Cost Reduction
  6. บริการทางด้าน การทำแบบ Drawing, 3D Modeling, NC Program
  7. จัดอบรมทางด้าน Engineering design, CAD/CAM/CNC, CAD/CAM software ทั้งคอร์สอบรมตามหลักสูตรของบริษัทหรือตามความต้องการของลูกค้า
  8. บริการทางด้าน การออกแบบระบบข้อมูลและโปรแกรม Web-based Database Design
  9. บริการทางด้าน การออกแบบและจัดทำเวบไซต์ Websites Design Service

ติดต่อหรือโทรหาเราเพื่อสอบถาม ปรึกษาได้ด้วยความยินดี … SYTECS