Cost Reduction

การลดต้นทุนการผลิตคือการเพิ่มผลกำไรของบริษัท และยิ่งในการแข่งขันที่สูงแบบนี้ ต้นทุนยิ่งต่ำเราก็ยิ่งได้เปรียบคู่แข่ง ทางบริษัทมีบริการเกี่ยวกับการลดต้นทุน

  • การ redesign ชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์เก่าด้วย ขั้นตอนการผลิตที่ต่ำลง การเลือกใช้วัสดุทดแทน
  • รวมชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถรวมได้เป็นชิ้นส่วนเดียวกัน
  • ทำ standardize ให้กับชิ้นส่วนที่ต้องใช้ในผลิตภัณฑ์หลายๆ ตัวของบริษัท
  • optimasation การออกแบบ เพื่อไม่ให้ใช้วัสดุมากเกินจำเป็น
  • ปรับปรุงการออกแบบชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ให้สามารถประกอบได้เร็วขึ้น
  • ทำโปรแกรมเพื่อช่วยลดความผิดพลาดจากผู้ปฎิบัติงาน
  • และโปรเจคลดต้นทุนอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

ลองโทรมาพูดคุยสอบถามหรือส่งข้อความมา ทางเราก็ยินดีให้คำแนะนำและพูดคุย