Web-based and Websites Design

ถ้าคุณกำลังประสบปัญหา

  • เรียกใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด
  • หรือ ชิ้นส่วนมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบถูกแก้ไขหรือเพิ่มเติม แต่เราไม่รู้และไม่ได้นำมาใช้
  • หรือ แผนกออกแบบได้ทำการเปลี่ยนการออกแบบทำให้วัสดุที่เคยใช้อยู่ใช้น้อยลง แต่แผนกจัดซื้อยังคงสั่งซื้อวัสดุนั่นมาเท่าเดิม
  • หรือ โปรแกรมในการกัดงานได้ถูกอัพเดตแต่โปรแกรมตัวเก่ายังคงถูกเรียกใช้อยู่
  • และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย

ที่ทำให้การทำงานนั้นช้าลง และเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น ลองคิดถึงการพัฒนาการใช้งาน web-based application ที่สามารถออกแบบมารองรับการใช้งานของเราขึ้นมา ไม่ว่าจะข้อมูลจาก แผนกออกแบบ prodcution QC purchase sales หรือแผนกอื่นๆ ของบริษัท

  • สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลเดียวกัน
  • ใช้งานได้ง่าย
  • โดยไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่ม
  • ไม่ต้องการผู้ใช้งานที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่สูง
  • เรียกใช้จากที่ไหนก็ได้ที่มีอินเตอร์เนตและมี account ที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้

web-applications-project

ลองติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยสอบถาม ทางเรายินดีให้คำปรึกษา รวมไปถึงบริการออกแบบและจัดทำเวปไซด์