Training course : TOC

SYTECS - Training Course

SYTECS มีคอร์สทางด้าน Engineering Design ที่หลากหลาย โดยมีหัวข้อหลักของการ Training คือ

 • Engineering Design Course : จะเป็นคอร์สเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการของ Engineering Design ในการออกแบบงานจริง โดยนำเทคโนโลยี CAD/CAM/CAE เข้ามาช่วยเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว และได้ชิ้นงานตามที่ต้องการทั้งในแง่ของฟังก์ชั่นการทำงาน รูปแบบของผลิตภัณฑ์ เวลาในการผลิต และราคาตามที่ตั้งไว้ รวมไปถึงช่วยในการคำนวณและวิเคราะห์เพื่อลดงานและความผิดพลาดที่อาจเกิดจากผู้ออกแบบ
 • Engineering Drawing Course : จะเป็นคอร์สที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Drawing ของงานที่เหมาะสมสำหรับการผลิต รวมไปถึงมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • CAD/CAM/CAE Course : จะเป็นคอร์สแนะนำการใช้โปรแกรม ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง รวมไปถึงคอร์สเกี่ยวกับการ Customize ตัวโปรแกรม หรือสร้างโปรแกรมช่วย สำหรับการทำงานจริง
 • New Product Development Course : จะเป็นคอร์สแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการใช้ข้อมูลจากการตลาด การออกแบบ การผลิตและเทคโนโลยีร่วมกัน ตามหลักการของ product development รวมไปถึงการใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับควบคุม ทุกขั้นตอนของ product design และ development เพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และตอบโจทย์ที่ได้ตั้งไว้สำหรับผลิตภัณฑ์

รูปแบบการ Training ที่เรามี

 • คอร์สตามที่ทางบริษัทมีบริการ
  • อบรมที่สถาบัน
  • อบรมที่สถานประกอบการ
 • คอร์สที่ทางลูกค้าร้องขอ
  • อบรมที่สถาบัน
  • อบรมที่สถานประกอบการ

ตารางคอร์สอบรมที่ทางบริษัทมีบริการ

No. SYTECS training course Level Duration
1 AutoCAD : Basics Basic 3 days
2 AutoCAD : Intermediate Intermediate 2 days
3 AutoCAD : Advance Advance 3 days
4 AutoCAD : Update to 2015 Intermediate 3 days
5 AutoCAD : 3D Intermediate 3 days
6 AutoCAD : Essentials Basic 3 days
7 AutoCAD : Customizing the User Interface Advance 1 day
8 AutoCAD : Creating Block Libraries Advance 1 day
9 AutoCAD : Using Layouts & Managing Scales Advance 1 day
10 AutoCAD : Creating AutoCAD Template Files Advance 1 day
11 SolidWorks : Essentials Basic 3 days
12 SolidWorks : Advanced Part Modeling Intermediate 2 days
13 SolidWorks : Assembly Modeling Intermediate 2 days
14 SolidWorks : Drawings Intermediate 2 days
15 SolidWorks : Sheet Metal Intermediate 2 days
16 SolidWorks : Mold Design Intermediate 2 days
17 SolidWorks : Surfacing Advance 2 days
18 SolidWorks : Simulation Essentials Basic 3 days
19 SolidWorks : Enterprise PDM Intermediate 1 day
20 SolidWorks : Custom Properties Management Intermediate 2 days
21 Creo Elements/Pro 5.0 (Pro/ENGINEER Wildfire 5.0) Basic 5 days
22 Engineering Design : Plastic product design Intermediate 3 days
23 Engineering Design : Injection molding design Intermediate 3 days
24 Engineering Design : Die casting mould design Intermediate 3 days
25 New product development and project management Intermediate 2 days
26 Plastic Product Design : From Ideas to Store Preview 1 day
หลักสูตรฝึกอบรมประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2560
หลักสูตร วันที่ สถานที่
อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop Creo 3.0 26–27 มกราคม 2560, พฤหัส-ศุกร์
 CTI อโศก

สถาบันของเราอยู่ที่ไหน

 • สถาบันของเราอยู่ชั้น 12 อาคาร CTI Tower ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสถานีอโศกหรือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสุขุมวิท

Map_Tower_TH

ทำไมต้องอบรมกับ SYTECS

 • ทุกคอร์สเรามีเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อคอร์สนั้นๆ โดยเฉพาะ เอกสารจะเน้นให้อ่านง่ายและมีรายละเอียดที่สอดคล้องกับคอร์สนั้นๆ เพื่อที่ผู้อบรมจะสามารถทบทวนได้ในภายหลัง
 • ทุกคอร์สของเราจะมี workshop ให้ผู้อบรมได้ทดลองทำ และมีการถามตอบ ช่วยเหลือ จนผู้อบรมสามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ของคอร์สที่ตั้งไว้
 • เรามีบริการหลังการอบรม 6 เดือน โดยผู้อบรมสามารถนำปัญหาในการทำงาน หรือสิ่งที่เรียนแล้วไม่เข้าใจมาปรึกษากับเราได้ ทั้งทาง เวปไซต์, แฟนเพจ, Line ID : SYTECSอีเมลล์ หรือ โทรหาเราเพื่อสอบถาม

ทำอย่างไรถึงจะเก่งหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน CAD/CAM/CAE หรือ Engineering Design

 • ที่จริงแล้วเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่านานแค่ไหน หรือใช้เวลาเท่าไหร่ แต่ก็พอมีเวลาคร่าวๆ พอเป็นแนวทาง ถ้าอยากเชี่ยวชาญทางด้านไหน เราควรมีเวลาศึกษาเกี่ยวกับด้านนั้นๆ 15-25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยทำอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 6-12 สัปดาห์เราจะเริ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ โดยเฉพาะกับโปรแกรมทั่วๆ ไป การใช้เวลาประมาณนี้กับการเรียนรู้ จะทำให้เราสามารถใช้โปรแกรมนั้นๆ เพื่อการทำงานได้
 • เคยมีกฎเกี่ยวกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญว่า ถ้าเราใช้เวลาเรียนรู้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากกว่า 10,000 ชั่วโมง เราจะเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ